Wie je bent is wie je was, wie je wordt en alle groei ertussen

Zemra Coaching en Healing

Ik ben Imre Gerner en ik ben moeder van 3 hoogsensitieve kinderen, partner van een hoogsensitieve man, dochter van een hoogsensitieve moeder en vader. Ik werk als coach en healer en gebruik daarbij alles wat ik geleerd heb, via opleidingen, in het leven, door continue (levens-)studie.  Ik werk met diverse technieken, licht, energie, mijn gezonde verstand en een paar goede voelsprieten. Daarmee ga ik met je aan de slag om te kijken wat er vast zit en hoe we het weer kunnen laten stromen.

Mijn missie

Hoogsensitiviteit de ruimte geven

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap die genetisch bepaald is, bij gemiddeld 1 op de 5 mensen voorkomt, en zorgt dat je anders in elkaar zit dan de gemiddelde mens. Deze eigenschap zorgt dat je brein en lichaam anders werken dan gemiddeld, je hebt andere mogelijkheden en andere valkuilen.  Hoogsensitiviteit heeft hele mooie kanten en om die tot hun recht te laten komen is het belangrijk om je gebruiksaanwijzing goed te leren kennen. En dat vraagt kennis, van hoogsensitiviteit in het algemeen en van hoe jij zelf in elkaar zit. Die kennis is voor jou en voor je omgeving heel belangrijk want die kennis voorkomt heel veel klachten!

Leer je met je hoogsensitiviteit om te gaan en te kijken wat werkt voor jou, dan kun je stralen en de wereld brengen waarvoor je hier op aarde gekomen bent. Weet je niet hoe jouw gebruiksaanwijzing in elkaar zit en probeer je net als iedereen te functioneren, dan kun je flink vastlopen met alle psychische en lichamelijke gevolgen daarvan. 

Hoogsensitieven zijn de probleemoplossers, de lichte mensen, de lijm tussen anderen, de aanvoelers en de vooruitzieners. Mits ze de ruimte krijgen en nemen voor hun hoogsensitiviteit. 

Mijn missie is het om hoogsensitieve mensen in hun kracht te zetten en te helpen zorgen dat hun leven bij hen past, zodat ze kunnen stralen en optimaal hun sensitiviteit kunnen inzetten in hun leven en om zich heen. Hoogsensitiviteit is een eigenschap die niet voor niets bestaat, het heeft een belangrijke functie in de maatschappij en kan het leven prachtig maken!

Hoe kan ik daarbij helpen?

Hoogsensitieve mensen hebben vaak een heel vol hoofd, een druk gevoelsleven en heel vaak fysieke en psychische klachten. Wat ze meemaken heeft flink effect op hoe ze zich voelen, hoe hun lichaam reageert en of ze zichzelf kunnen zijn. Veel problemen ontstaan door een gebrek aan kennis van hun hoogsensitiviteit, zowel van henzelf als van hun omgeving. Daarom probeer ik hoogsensitieve mensen op elk moment in hun leven te helpen met individuele begeleiding en met kennisoverdracht. Daarnaast help ik mensen die te maken hebben met hoogsensitieve mensen in werk of gezin hoe ze het beste daarmee om kunnen gaan met pakketten, trainingen en begeleiding. Hoe jij als ouder of leraar op het kind reageert is essentieel voor hoe het kind met zichzelf om kan (leren) gaan en zich ontwikkelt. Ook voor partners is het essentieel dat ze de hoogsensitiviteit van hun partner begrijpen, zeker omdat volwassen hoogsensitieve mensen vaak al een hele rugzak hebben die ze meenemen de relatie in.

Kinderen

Kinderen help ik vooral door hun omgeving te helpen snappen wat hoogsensitiviteit inhoudt en te leren samen met het kind ontdekken wat zijn of haar gebruiksaanwijzing is. Dit doe ik door middel van cursussenpakketten voor ouders of begeleiders, op scholen met trainingsdagen voor de leerkrachten en via individuele behandelingen en trajecten. Als de omgeving snapt hoe het kind reageert, kan het kind zichzelf gaan accepteren en respecteren en kan hij zelfwaardering gaan ontwikkelen, wat essentieel is voor alle vlakken van de ontwikkeling.

Jongeren/ Volwassenen

Als jongere of volwassene help ik je met individuele of gezinsbehandelingen, eenmalig of in een traject van 6 behandelingen.  Vaak zitten er meerdere lagen vast, met psychische en lichamelijke klachten tot gevolg. Wil je echt dingen veranderen in je leven, dan gebeurt dat niet van vandaag op morgen, dan kun je kiezen voor een eerste en eventueel een tweede traject van 6 behandelingen. De combinatie van coaching en healing zorgt dat de overload eraf kan en je nieuwe keuzes kunt leren maken om jezelf meer ruimte te geven. Daarnaast kan ik ook jou en/ of je ouders uitleg geven over hoogsensitiviteit in een cursus of training zodat je snapt waarom je zo reageert en hoe je met jezelf en met je omgeving goed om kunt leren gaan.  Met kennis van je hoogsensitiviteit leer je je eigen gebruiksaanwijzing kennen zodat je makkelijker keuzes kunt maken die bij jou passen en leer je hoe je jezelf in je kracht kunt zetten.

Werken met hoogsensitieve kinderen/ jongeren

Werk je met kinderen of jongeren, dan help ik je door middel van trainingen te begrijpen wat hoogsensitief zijn betekent, wat het voor impact heeft als je jong bent, hoe je daar als begeleider mee om kunt gaan, hoe je de signalen van de hoogsensitieve jongere kunt interpreteren en kunt helpen het kind in zijn kracht te zetten. 

Wil je dieper aan de slag met hoe je als begeleider of leerkracht met je cliënten of leerlingen het beste om kunt gaan? In de 1e en eventueel de 2e module van het traject 'De diepte in' kun je zelf als mens leren wat je nodig hebt om goed in balans je leerlingen of cliënten te kunnen benaderen en begeleiden. 

Hulpverleners / therapeuten

De trainingsdag Hoogsensitiviteit en het brein geeft in een dag de informatie om hoogsensitiviteit beter te begrijpen en de hoogsensitieve clienten beter te kunnen begeleiden of de weg te wijzen naar de juiste hulp.

Voor hulpverleners/ therapeuten die de diepte in willen gaan is er het opleidingstraject 'De diepte in" waarin je in de eerste twee modules de diepte in gaat met jezelf om vervolgens in de 3e en eventueel 4e module te leren hoe je de Zemra methode op anderen kunt toepassen. 

Dit traject is ontstaan vanuit de gedachte "je kunt een ander niet verder helpen dan je zelf gegroeid bent'. Oftewel, wanneer je door je eigen filters blijft kijken kun je de cliënt niet objectief helpen. Module 1 en 2 zijn daarop gericht, zelf zo ver te groeien dat je meer voor je cliënten kunt betekenen. Module 3 en 4  zijn tools om je cliënten verder te kunnen helpen door met de Zemra methode de oorzaken (ankers) van de problemen te kunnen aanpakken zodat met coaching en healing in het dagelijks leven de balans weer teruggevonden kan worden. 

De Zemra Methode

Deze therapeutische methode heb ik ontwikkeld op basis van verschillende therapieën zoals NLP, NEI, kinesiologie en energiewerk. Het beste kan ik het omschrijven als een vorm van gericht energiewerk en -sturing waarbij de wortel van een blokkade kan worden achterhaald en in evenwicht gebracht. Vervolgens begeleid ik de cliënt door middel van visualisatie om zelf de energie in balans te brengen. Daarna coach ik de cliënt in het veranderen van de conditionering in het dagelijks leven en geef oefeningen en aandachtspunten daarvoor mee.

Zeker als de oorzaak van een probleem in een vorig leven ligt kan het vrij lastig zijn om het probleem op te lossen in dit leven. Dat zijn de problemen waar niets echt bij helpt, therapie vaak geen blijvend effect heeft, medicijnen niet of maar tijdelijk werken en het probleem blijft terugkomen. Tot de wortel van het probleem opgelost wordt in dat vorige leven.

Ik gebruik o.a. deze methode bij de individuele behandelingen als we meer de diepte in gaan.

Omdat ik geloof in het mensen in hun kracht zetten en dus leren om zichzelf en anderen te helpen, wil ik graag de Zemra Methode meegeven als tool aan mensen die dat voor zichzelf willen leren en aan hulpverleners/ therapeuten die het kunnen gebruiken bij hun behandelingen. Je kunt deze methode leren in 1-4 modules die steeds dieper gaan. 

Voor het aan jezelf leren werken is het voldoende om t/m module 2 te gaan. Voor de therapeuten zijn na module 1 en 2 module 3 en eventueel 4 geschikt om te leren de Zemra Methode te gebruiken bij cliënten. 

Zie voor details de pagina Mogelijkheden.

Diverse therapeutische technieken

Je zult merken dat ik gebruik maak van diverse therapeutische technieken en ingangen om de blokkades los te maken. Naast de Zemra Methode maak ik gebruik van diverse coachingstechnieken en technieken uit o.a. NLP therapie, NEI therapie (de connectie tussen bepaalde organen en bepaalde emoties), healing via energiemeridianen, visualisatie en energiewerk (te vergelijken met Reiki). 

Wat ik gebruik is afhankelijk van jou en hoe het op dat moment met jou gaat, wat je nodig hebt en wat je lichaam of je geest aangeven. Vaak komen er in het gesprek emoties los of voel je een lichamelijke reactie waar we vervolgens mee aan de slag kunnen. Of ik voel langs je rug waar blokkades zitten en dan gaan we daar mee aan de slag. Jouw lichaam en geest gaan aangeven hoe diep we kunnen gaan op dat moment. Daarom werk ik graag met trajecten, zodat we in het tempo dat bij jou past de diepte in kunnen gaan die je nodig hebt.

Kortom

Het gaat om jou. We werken samen met wat jouw lichaam en geest aangeven, in jouw tempo en op de manier die bij jou past.

Neem je contact op? Dan kijken we samen wat het beste bij je past en wat ik voor je kan doen!


Mens, wat ben je mooi!